خيركم من تعلم القرآن وعلمه

( البخاري ومسلم )

Më i miri prej jush është ai,
që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë të tjerëve.

(Buhariu dhe Muslimi)

Klasa të veçanta për meshkuj, femra dhe fëmijë.

Rreth nesh

Platforma ‘’Keuther’’ është platformë online, për mësimin e leximit të Kuranit, për përmirësimin e leximit dhe memorizimin e tij.
Mësimi zhvillohet për të gjitha grupmoshat dhe për të dy gjinitë.
Stafi ynë është profesional dhe me përvojë të dëshmuar.

Qëllimi ynë: Të mësuarit e leximit të Kuranit, në çdo kohë dhe nga çdo vend me metoda atraktive.
Poashtu, përforcimi i lidhjes së besimtarit me librin e Zotit të tij, duke shfrytëzuar teknologjinë bashkëkohore dhe duke krijuar një ambient konkurues në mesin e të interesuarve.  Shiko më shumë

Stafi

Dr. Gazmend Mehmeti

Drejtor

Hoxhë, Petrit Perçuku

Koordinatorë për meshkuj

Hoxhë, Bajram Sefedini

Menaxher për meshkuj

Mësuese, Mirlinda Bajrami

Koordinatore për femra

Mësuese, Valmira Zabërgja

Menaxhere për femra